MuaBanPhanRang.Com | Úp Ảnh Nhanh
Không
Logo script
Picasa Imgur
Hãy click vào đây xem hướng dẫn nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng công cụ upload ảnh này!
  • Ảnh của bạn không được nặng quá 2mb.
  • Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc.
  • Công cụ này không thể upload được ảnh động .gif
  • Bạn có thể chọn nơi lưu trữ, bạn chọn Imgur hay Picasa.
  • Hình ảnh sẽ chỉ bị xóa khi: Vi phạm điều khoản, qui định pháp luật Việt Nam